Ekopol z potencjałem do wzrostów !

Ekopol Górnośląski Holding  link do informacji o firmie http://www.eg.com.pl/pl/firma Ekopol Górnośląski Holding SA to trzy niezależne działy skoncentrowane na odrębnych rodzajach działalności : Blachy   Mikrostacje.pl    Agencja Reklamy Marketingu      Spółka na giełdzie od 96 miesięcy czyli była od samego początku notowana na rynku NEW CONNECT Analizując wskaźniki spółki i porównując je ze wskaźnikami […]

Niedowartościowana spółka „nawet wartość księgowa jest 3 razy wyższa niż kapitalizacja” – mówi Prezes

Spółka na giełdzie jest od ponad 10 lat debiutowała z kursem blisko 16 zł obecnie kurs akcji jest jak to mówi prezes jest ewidentnie niedoszacowany. Link do obszernego artykułu : http://pandl.pl/aktualnosc/items/unima-2000-wideo.html Spółka chwali się zapełnianiem portfela na lata 2017-2018. Jednocześnie zaznaczył, że jeśli nie pojawią się negatywne czynniki zewnętrzne, to są podstawy do optymizmu w […]

Analiza spółki i progres wyników przez 7 lat

  WYBRANE DANE FINANSOWE ( poniżej link): (dane w tys. zł) 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Przychody 5922 4607 3849 3637 3194 3172 2913 Zysk operacyjny 212 84 -5 -126 67 174 -0,5 Zysk brutto 240 107 -5 -115 75 170 5 Zysk (strata) netto 205 98 -5 -115 75 170 3 Aktywa […]

W kilka lat po debiucie

Cały raport kilkunastu spółek : Maxipizza na 27 stronie http://incsa.pl/images/…/investcon_magazine/MagazynINC_1.pdf        

Maxipizza w IV kwartale rosną przychody o blisko 30%

Poniesione koszty otwarcia nowego lokalu odczuwalne w wynikach za IV kwartał który przyniósł 77tyś zł starty netto Spółka w październiku otworzyła nowy lokal w Krakowie co warto zaznaczyć to to,  że jest to ich lokal nie franczyza!  Koszty otwarcia lokalu czyli sprzęt wystrój to niewątpliwie wydatek ponad 100tyś zł Co widać po wynikach za IV […]

Chcesz otrzymać raport fundamentalny NAPISZ : fxinwestor@o2.pl

Chcesz poznać opinie niezależnego inwestora giełdowego na temat spółki notowanej na GPW czy też NewConnect ? Raport to analiza wyników finansowych spółki na przestrzeni ostatnich 8 kwartałów z wyliczeniem obecnych wskaźników. Zamówienia można składać pod adresem fxinwestor@o2.pl   KOSZT: przygotowania raportu jednej spółki to symboliczne 5 zł  Nie przygotowuję raportu spółek w upadłości, z Ratingiem poniżej […]

Unima2000 jednak z Dywidendą za rok 2014 r. 17 gr. to blisko 8%

Jest decyzja zarządu w sprawie Dywidendy za rok 2014r. http://mojeinwestycje.interia.pl/news?inf=2258347 oczekiwania akcjonariuszy mniejszościowych przedstawi na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałę o przeznaczeniu kwoty 465 035,00zł z zysku wypracowanego przez Spółkę w 2014 roku na wypłatę dywidendy ( 0,17zł na jedną akcję Spółki), pozostałą część zysku w wysokości 162 282,24 zł na kapitał zapasowy.   Wartość […]

Maxipizza łakomym kąskiem dla inwestorów

którzy inwestują w : firmy o zdrowych fundamentach spółki o niskiej kapitalizacji (2,5 mln zł ) przy kursie 52 gr. szukają spółek bez zadłużenia ( w Maxipizza : zobowiązania są mniejsze od zobowiązań ) Spółka z kwartału na kwartał zwiększa posiadaną gotówkę obecnie w raz z udzielonymi pożyczkami stan gotówki to ponad 1,1 mln zł  blisko […]