Spółka z NC której gotówka przekracza 33% obecnej wartości

Korzystając z narzędzi udostępnionych przez serwis STOCKWATCH.PL upewniłem się co do słuszności inwestycji w małą spółkę MAXIPIZZA z rynku NewConnect

MAXIPIZZA  kilka informacji

LICZBA AKCJI 4.857.588 sztuk

FREE FLOAT 1.857.578 sztuk

Główni Akcjonariusze :

Molenda Paweł Karol Mariusz + INC  posiadają 3.000.010 sztuk

Wycena na dzień 21.09.2015 =  liczba akcji razy 0,76 gr. wynosi 3,35 mln zł 

10 powodów dla których zainwestowałem w spółkę MAXIPIZZA

  1. RATING AAA ( Najwyższy z możliwych klasyfikuje to spółkę w sektorze inwestycji bezpiecznych)
  2. Spółka zwiększa przychody r/r o blisko 30% 
  3. Spółka Nie zaciąga kredytów Należności większe od Zobowiązań
  4. Jedyna ( która ma RATING AAA; Zobowiązania mniejsze od Należności Zysk na działalności operacyjnej ) posiada tyle gotówki co 33% obecnej wyceny ! Jest to EWENEMENT na rynku NC -Jeśli ktoś zna inna firmę która spełnia te kryteria proszę  o wpisanie w komentarzu
  5. Gotówka na koncie plus zainwestowane środki w postaci udzielonej pożyczki przekraczają 1,17 mln zł zł !
  6. Emisja akcji 1,2 zł  
  7. Wzrost Zysku Netto w pierwszym półroczu r/r o ponad 70% a patrząc na cały 2014 r. który zamknął się zyskiem 100 tyś zł mamy po I półroczu 2015 wzrost o 150% bo wynik za I i II kwartał przekroczył 250 tyś zł zysku netto.
  8. Spółka podpisała umowę najmu na otwarcie kolejnej 10 już restauracji.
  9. patrząc na Analizę Techniczną spółka wybiła się z trendu spadkowego.
  10. Spółka zapomniana przez inwestorów co powoduje możliwość kupowania akcji od zmęczonych akcjonariuszy którzy mimo, że widzą duży potencjał oddają akcje.

 

Krótkie podsumowanie: Spółka której gotówka to ponad 33% obecnej wyceny, Nie zadłużona o czym świadczy bardzo dobre zarządzanie przez właścicieli. Zwiększa przychody i zyski o czym świadczą ostatnie raporty kwartalne. Czy warto zainwestować na to pytanie każdy musi sobie odpowiedzieć indywidualnie

poniżej AT MAXIPIZZA – kliknij na wykres by powiększyć

210915Maxi

 

Prezentowane informacje nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustaw. Treści zawarte na blogu są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta.

Zostaw komentarz