Maxipizza poprawia wyniki otwiera nowy lokal

Kolejny kwartał spółka pokazała, bardzo dobre wyniki finansowe

Zanotowała wzrost przychodów k/k o blisko 410 tyś zł w 2014r. w 3 kw. 1mln 55 tyś w 2015r. w 3kw 1mln 465 tyś zł jest to wzrost o 45% !! k/k

W całym roku przez trzy kwartały spółka zwiększyła przychody o ponad 1 mln zł

w 2014 za trzy kwartały przychody wyniosły 3 mln 187 tyś po trzech kwartałach w 2015r. spółka osiągnęła przychód 4 mln 222 tyś zł wzrost o ponad 33%

Zerknijmy na Zysk w 2014 roku w 3 kwartale spółka zarobiła netto 16 tyś zł  w 3kw 2015 roku mimo kosztów poniesionych na otwarcie nowego lokalu udało się poprawić ten wynik o ponad 100% i osiągnąć zysk 33 tyś zł netto

porównując zyski za 3 kwartały 2014 do 3 kwartałów 2015r. mamy znaczący wzrost ze 130 tyś zł netto na 283 tyś netto  wzrost o ponad 110%

po 3 kwartałach zwiększyła się różnica patrząc na Należności i zobowiązania po dwóch kwartałach w 2015 r. różnica :  NALEŻNOŚCI-ZOBOWIĄZANIA = 574 tyś – 545 tyś = plus 29 tyś zł (mało która spółka ma ten wynik na plusie

patrząc na różnice miedzy II i III kwartałem wynik jest jeszcze lepszy

NALEŻNOŚCI -ZOBOWIĄZANIA = 637tyś – 535 tyś = plus 102 tyś zł !!!

Środki finansowe na rachunku niewielka zmiana 770 tyś zł spadek o 6 tyś zł Spółka otrzymała zwrot z pożyczonej kwoty 100 tyś plus 5 tyś odsetek widać że cała ta kwota poszła na otwarcie nowego lokalu który już z końcem października dokłada się do wyników całej spółki co dobrze wróży w dalszym wzroście przychodów które zakładam że osiągną blisko 5,7-6,0 mln zł a zysk za cały 2015r. szacuję że wyniesie między 350-380 tyś zł NETTO  brutto będzie to 420-450 tyś zł.

Akcjonariat :

 

MXP AK

Wycena FF

1.857.578 sztuk 40gr= 743 tyś zł  50gr=928tyś zł 60gr= 1,100 mln zł 70gr =1 mln 285tyś 

1zł=1mln 857 tyś zł

w tym FF z Memorandum wiemy że 650 tyś sztuk posiadali Pan Jacek Mrowicki i Paweł Śliwiński ( cena zakupu to 1,2 zł więc zakładam, że nie sprzedali akcji)

Dużym Akcjonariuszem był też Jarosław Klimański z ostatniej informacji miał 349 tyś szt. więc jeśli oni trzymają akcji to FF zmniejsza nam się do 850 tyś stuk i przy takich wynikach spółka śmiało powinna być wyceniana blisko 5-6 mln zł czyli 1-1,2 zł za akcje patrząc długoterminowo jeśli będą otwierane kolejne lokale będzie cały czas dynamiczny wzrost przychodów spółka ma szanse zarabiać dużo więcej a to powinno przełożyć się na dalsze wzrosty ceny akcji. Perspektywy i prognozy na kolejne kwartały lata dla spółki są obiecujące dużo osób przygląda się notowaniom jedn czy można liczyć na spadek który pozwoli kupić więcej niż kilka tysięcy sztuk akcji trudno powiedzieć czas pokażę na ile rynek wyceni spółkę po całym 2015r.

 

Zostaw komentarz