Unima2000 jednak z Dywidendą za rok 2014 r. 17 gr. to blisko 8%

Jest decyzja zarządu w sprawie Dywidendy za rok 2014r.

http://mojeinwestycje.interia.pl/news?inf=2258347

oczekiwania akcjonariuszy mniejszościowych przedstawi na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałę o przeznaczeniu kwoty 465 035,00zł z zysku wypracowanego przez Spółkę w 2014 roku na wypłatę dywidendy ( 0,17zł na jedną akcję Spółki), pozostałą część zysku w wysokości 162 282,24 zł na kapitał zapasowy.

 

Wartość księgowa 5,6 zł  a kurs 2,2 zł EWENEMENT

Zostaw komentarz