Chcesz otrzymać raport fundamentalny NAPISZ : fxinwestor@o2.pl

Chcesz poznać opinie niezależnego inwestora giełdowego na temat spółki notowanej na GPW czy też NewConnect ?

Raport to analiza wyników finansowych spółki na przestrzeni ostatnich 8 kwartałów z wyliczeniem obecnych wskaźników.

Zamówienia można składać pod adresem fxinwestor@o2.pl

 

KOSZT: przygotowania raportu jednej spółki to symboliczne 5 zł 

Nie przygotowuję raportu spółek w upadłości, z Ratingiem poniżej B czyli B-; CCC+; CCC; CCC-; D (spółki z takim ratingiem są obarczone z byt dużym ryzykiem upadłości

*Treść  serwisu i każdego z raportów jest wyłącznie informacyjno-edukacyjna, a poszczególne teksty są wyrazem osobistych poglądów autora. Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego. Fxinwestor.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści, w szczególności nie wskazuje konkretnych spółek w celach zainwestowania, ani nie zachęca do inwestowania w ogóle.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań użytkowników podjęte na podstawie lektury serwisu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

 

 

Zostaw komentarz