Spółka po wynikach za 3q 2018r. Czy jest szansa na 100% zarobku ?

FUNDAMENTALNE spojrzenie na spółkę Ekopol Górnośląski Holding

Wygląda, że rynek zapomniał o tej spółce analiza wyników po 3 kwartał 2018r. cena akcji wygląda na bardzo niedowartościowaną.

Wycena spółki 4,6 mln zł przy cenie 1,9 zł za akcje

http://www.mikrostacje.pl

Strona Spółki EGH : http://www.eg.com.pl/pl

https://www.biznesradar.pl/wycena/EKOPOL

C/WK = 0,42
C/Z = 6,3

EV/EBIT = 2,76
EV/EBITDA = 1,34

Spójrzmy na kilka pozycji z raportu :

Środki na rachunku największe w historii 3,9 mln zł to blisko 87% obecnej wyceny
Trzeba sobie zadać pytanie na ile można wyceniać tę spółkę która posiada

Aktywa trwałe środki trwałe plus Inwestycje długoterminowe wartą 7,2 mln zł
Zapasy w kwocie 3,1 mln zł
Inwestycje krótkoterminowe na poziomie 4,5 mln zł  w tym gotówka na rachunku 3,9 mln zł
Należności na poziomie 5,3 mln zł
Plus inne składniki majątku ale skupmy się na tych wymienionych razem mamy : 20 mln zł

Zobowiązania spółki wynoszą 11,8 mln zł

20 mln zł – 12 mln zł daje nam 8,2 mln zł czyli blisko 3,6 zł za akcje ( wartość księgowa wynosi powyżej 4 zł )

Czy można się do czegoś przyczepić ze mamy tak niską wycenę ? bo według mnie Fundamentalnie mamy szanse na zarobek oczywiście decyzję każdy podejmuje indywidualnie.

Zostaw komentarz