Spółka która powinna być 2-3 razy droższa ?

GALVO S.A.
ilość akcji 4.000.000 sztuk
Wycena spółki na rynku przy :
1,0 zł       4 mln zł
1,5 zł      6 mln zł
2,0 zł       8 mln zł
2,5 zł     10 mln zł
3,0 zł      12 mln zł
3,5 zł     14 mln zł
4,0 zł      16 mln zł
AKTYWA Razem 13,7 mln zł   przeliczając na akcje około 3,5 zł
AKTYWA Obrotowe 7,9 mln zł około 2 zł na akcje
ZOBOWIĄZANIA 4 mln zł

spółka ma więcej gotówki niż obecna wycena

GOTÓWKA  5,2 mln zł ( w tym udzielona pożyczka 1,4 mln zł która powinna wrócić do firmy z odsetkami na koniec 2019r.  bo była w należnościach krótkoterminowych czyli do 12 miesięcy )

ZYSK po 3 kwartałach 639 tys zł
W mojej ocenie na ocenę firmy ma tutaj wyniki EBITDA (stosunek wartości przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego powiększony o amortyzację)
def. EBITDA jest jedną z najpopularniejszych miar przedstawiania zysku przez spółki, pozwalającą na „ogołocenie” jej wyniku z szumu informacyjnego i pokazanie jaki jest jej rzeczywisty potencjał do generowania przychodu. Jest to istotne szczególnie przy dojrzałych spółkach, mających np. znaczne środki trwałe, które obciążają jej wynik sporą amortyzacją. Gdyby wziąć pod uwagę sam zysk netto lub brutto, okazałoby się, że mimo dużych przepływów pieniężnych i wysokich przychodów spółka osiąga relatywnie niewielki zysk. Właśnie do tego, aby szerzej spojrzeć na kondycję finansową konkretnej spółki służy m.in. EBITDA.
EBITDA Galvo po 3 kwartałach wynosi 1 mln 315 tys zł
W mojej ocenie patrząc na FUNDAMENTY  spółka jest warta na ten moment w przedziale 10-14 mln zł czyli 2,5 zł – 3,5 zł za akcje.
—————————————————————————————–
Powyższe obliczenia i informacje to indywidualna ocena autora.

Zostaw komentarz