Niska wycena a wartość księgowa ? Szansa na wzrosty 100-200% ?

0,5 mln zł to 15% obecnej wyceny
Dodatkowo informacja o przychodach nie było tragedii blisko jednego miliona, dobrze, że była wysoka baza rok wcześniej to dostali dofinansowanie.
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Galvo S.A. informuje, że Spółka otrzymała bezzwrotne dofinansowanie miejsc pracy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej w wysokości 489 711,00 zł. O dofinansowanie Spółka wystąpiła na podstawie art. 15g ust. 11 Ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).
Przychody :
rok temu było tak : Przychody netto ze sprzedaży w kwietniu 2019 r. wyniosły 1.348 tys. zł, co oznacza wzrost o 42,5% w stosunku do kwietnia 2018 r. (w kwietniu 2018 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 946 tys. zł).
W tym roku mamy : Przychody netto ze sprzedaży w kwietniu 2020 r. wyniosły 934 tys. zł, co oznacza spadek o 30,7% w stosunku do kwietnia 2019 r. (w kwietniu 2019 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1.348 tys. zł). Przychody ze sprzedaży narastająco od stycznia do kwietnia 2020 r. wyniosły 4.050 tys. zł, wobec 4.535 tys. zł w tym samym okresie roku ubiegłego, co oznacza spadek o 10,7%.
Zaznaczyć trzeba że bardzo mocno spadła cena cynku której spółka używa do cynkowania a ponad 30% przychodów jest właśnie z cynkowania spadek cynku r/r wynosi ponad 25% co powinno bardzo mocno zniwelować a może i nawet spowodować brak spadku zysku netto przy zmniejszonych przychodach
Czy spółka zasługuje tylko na wycenę 4 mln zł czy może co najmniej 8-12 mln zł ?
Jak widać w raporcie i o tym też pisał prezes z kwoty środków na rachunku 4,5 mln zł pod koniec roku Spółka :
1 mln zł zablokowana na lokacie jako Kaucja gwarancyjna ( pod zakup nowej maszyny na którą spółka wzięła kredyt odsetki wrzuca w koszty a maszyna pozwoli zwiększyć przychody )
1,45 mln zł spółka udzieliła wiarygodnemu podmiotowi na warunkach lepszych od lokaty bankowej
2 mln zł lokata bankowa krótkoterminowa
0,8 mln zł gotówka na rachunku
Patrząc na Aktywa 13,7 mln zł przy zobowiązaniach 4 mln zł zostaje 9,7 mln zł co daje 2,4 zł na akcje dlatego obecna wycena ciągle według mnie jest bardzo atrakcyjna. Dodatkowo czytając list Prezesa do akcjonariuszy w raporcie rocznym myślę, że po skończonej inwestycji budowy oczyszczalni spółka może zdobyć nowe zlecenia o czym pisze, że są zainteresowani klienci z Niemiec i Szwajcarii zwiększyć przychody.
List Zarządu do Akcjonariuszy Łódź, 20marca 2020r.
Szanowni Akcjonariusze,Rok 2019 był kolejnym wzrostowym rokiem dla Galvo SA,zarówno jeśli chodzi o przychody jak i zysk. Pomimo ogromnych utrudnień,związanych ze wzrostem cen,udało nam się utrzymać dobre relacje z przedsiębiorstwami z zagranicy, które są głównymi odbiorcami naszej produkcji. Wysoka jakość usług oraz kompetencje naszych pracowników są główną przyczyną stabilnej sytuacji firmy w roku 2019. Dodatkowo dokonaliśmy szeregu zmian w polityce cenowej oraz wprowadzamy nieustannie zmiany w procesie produkcyjnym dla oszczędności i zwiększenia efektywności procesu produkcyjnego. Realizowaliśmy,ogromną w skali firmy, inwestycję w oczyszczalnię ścieków. Niemożna było dłużej odwlekać tej inwestycji,pomimo czytelnych dla zarządu symptomów zbliżającego się kryzysu. W roku2019 dokonaliśmy dużej inwestycji na poziomie prac budowlanych dostosowujących budynek do wymagań nowej infrastruktury oczyszczalni. Wszystkie prace dzięki dobrej gospodarce wykonaliśmy z bieżących przychodów firmy nie osłabiając jej zasadniczej kondycji finansowej. Zmodernizowaliśmy, rozbudowaliśmy i unowocześniliśmy część budynku, wygenerowaliśmy nowy środek trwały dla Galvo SA. Na same urządzenia został zaciągnięty kredyt zabezpieczony kaucją gwarancyjną w wysokości 1 mln PLN, oraz zastawem rejestrowym na nowo powstającej infrastrukturze. Zdecydowaliśmy się na to rozwiązanie po to, by z jednej strony przytrzymać gotówkę w przypadku pozytywnego rozwoju firmy i możliwości spłaty kredytu zaś z drugiej kaucja pozwoli w razie problemów znacząco obniżyć saldo finansowania oczyszczalni. Dodatkowo,firma posiada lokatę bankową oraz udzieliła pożyczki wiarygodnemu podmiotowi na warunkach korzystniejszych od lokaty w banku. Na koniec czerwca cała inwestycja powinna być zakończona wraz z implementacja innowacyjnych metod rozbijania kompleksów oraz oczyszczania z metali ciężkich. Jest to bardzo nowoczesna instalacja gwarantująca wysoki poziom środowiskowej odpowiedzialności spółki Galvo. Nowa oczyszczalnia daje także możliwość rozszerzania produkcji i możliwość oczyszczenia większego ładunku odpadów w przypadku dalszego rozwoju firmy o kolejne linie produkcyjne co jest także istotnym elementem w planach zarządu. Prowadzone są rozmowy z podmiotami głównie z Niemiec i Szwajcarii zainteresowanymi lokowaniem produkcji w naszej firmie.
Niestety,koniec roku 2019 przyniósł niepokojące informacje o nowej chorobie występującej w Chinach i mogącej rozprzestrzeniać się na cały świat. Był to kompletnie niespodziewany czynnik, który w dalszej kolejności jest przyczyną rodzącego się kryzysu w gospodarce światowej. Reagujemy na bieżąco. Dokonaliśmy zmian organizacyjnych w pracy pracowników produkcji tak aby zminimalizować ryzyko zamknięcia zakładu z powodu wystąpienia wirusa u któregoś z pracowników. Wprowadzone są cztery zmiany w układzie dwunastogodzinnym w układzie wymiennym tydzień pracy –tydzień odpoczynku. Podobnie pracuje biuro. Zarząd dołoży wszelkiej staranności aby firma przetrwała ten trudny okres oraz moment po zakończeniu zakażenia. Dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyliście. Polecamy także naszą stronę internetową www.galvo.pl, na której znajdziecie Państwo aktualne informacje o Galvo S.A.Ryszard Szczepaniak Prezes Zarząd Galvo S.A.

———————————————————————————————————————

Powyższe opinie są indywidualną oceną autora na podstawie dostępnych danych

Zostaw komentarz