Niska wycena szansą na zysk ? 0,51gr a wartość księgowa ponad 2 zł Okazja?

Dzisiaj na tapecie kolejna spółka która spełnia wszystkie kryteria od strony fundamentów by trafiła na obserwacje.

UHY ECA SA strona spółki : http://uhy-pl.com/

Profil działalności: Grupa Kapitałowa UHY ECA świadczy usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, szkoleń oraz doradztwa giełdowego. Zapewnia także obsługę transakcji kapitałowych i debiutów giełdowych. Spółka jest Firmą Partnerską Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz firmą członkowską Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Wycena spółki na dzień dzisiejszy to tylko 2,6 mln zł

Liczba akcji 5.187.455

AKCJONARIAT : https://www.biznesradar.pl/akcjonariat/ECA

FF około 1,6 mln sztuk przy 51 gr. wartość FF wynosi około 850 tys. zł

Spółka przyjęła długoterminową politykę Dywidendową i już 6 lat rok w rok wypłaca akcjonariuszom dywidendę :

Patrząc od roku 2013r. spółka łącznie wypłaciła 27 gr Dywidendy jak będzie w tym roku ?? mając wyniki po 4 kwartałach spółka wypracowała 272 tys. zł zysku  rok temu było to 133 tys zł i dywidenda wynosiła 3gr  myślę, że nie będzie niższa niż 3gr a może wynieść nawet i 6gr.

Bilans : https://www.biznesradar.pl/raporty-finansowe-bilans/ECA

Wycena 2,6 mln zł

Aktywa razem 17,6 mln zł, aktywa trwałe 10 mln zł aktywa obrotowe to 7,6 mln zł  w tym gotówka 1,8 mln zł

Całe zobowiązania to 5,8 mln zł  patrząc Fundamentalnie Aktywa minus zobowiązania mamy 17,6 – 5,8 mln daje nam ponad 11,8 mln zł co daje wartość C/WK na poziomie 0,25 czyli za 25 zł kupujemy 100 zł majątku.

Średnia cena patrząc na obrót z 12 miesięcy pokazuje 63gr. dlatego w mojej ocenie zakupy do tej ceny niosą ze sobą niskie ryzyko inwestycji a patrząc na okres 5 letni średnia cena to 1 zł i jeżeli spółka zmieni trend to kurs właśnie tam powinien się znaleźć.

Na ten moment rynek czeka na informacji o dywidendzie i mimo, że wynik w I kwartale rekordowy (638 tys. zł ) to kurs trzyma sie na minimach i trzeba sobie zadać pytanie czy dużo jest jeszcze jeszcze osób którzy oddadzą w tych cenach ?

Średni wolumen to zaledwie 4 tys. sztuk jednak na plus jest systematyczna dywidenda nawet 3gr przy obecnym kursie to  6% przy 1 zł mamy 3%  jeżeli okaże się, że dywidenda będzie 4-5 gr a może i 6gr ?  to te wskaźniki będą jeszcze lepsze. Ryzyko przy obecnym kursie w mojej ocenie jest niskie a spółka idealnie wpasowuje się do portfela IKE IKZE. przy kursie 50gr wycena 2,5 mln a stopa dywidendy nawet dla 3gr to 6%

Powyższe obliczenia to indywidualna ocena autora i nie stanowi rekomendacji kupna ani sprzedaży każdy decyzję indywidualna podejmuje sam.

 

Zostaw komentarz